Huisartsen slecht telefonisch bereikbaar

Huisartsen slecht telefonisch bereikbaar

Nederlandse huisartsen zijn slecht telefonisch bereikbaar. In noodgevallen moeten zij binnen 30 seconden de telefoon opnemen, maar een kwart van de 4400 huisartsen kan daar niet aan voldoen. Ruim 500 huisartsen maken het nog bonter en nemen hebben hun telefoon na 2 minuten nog steeds niet op. De Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft 2 maanden de tijd om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Voldoen de huisartsen daar niet aan, dan kan het hen nog duur komen te staan. Er kunnen boetes worden uitgedeeld variërend van 2.000 tot 30.000 euro.

Telefonische bereikbaarheid niet verbeterd

In 2008 werd de telefonische bereikbaarheid onder huisartsen ook al eens gemeten. Ook toen was de bereikbaarheid erg slecht. Maar huisartsen hebben sindsdien veel in het werk gesteld om de bereikbaarheid te verbeteren zoals cursussen en stappenplannen en het opzetten van Centrale Huisartsen Posten voor buiten kantooruren. Kennelijk heeft dat alles weinig zoden aan de dijk gezet.

Telefoon opnemen en zorg moeilijk te combineren

Huisartsen claimen extra personeel voor het sneller kunnen opnemen van de telefoon. Assistenten kunnen niet en de telefoon beantwoorden en voor patiënten zorgen. Zomaar de de telefoonbeantwoording uitbesteden aan telefoonservices is ook niet mogelijk. Immers de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) beperkt toegestane handelingen door anderen dan huisartsen te laten verrichten.

Telefoonservice inschakelen mogelijk

Toch is het onder strikte voorwaarden mogelijk een (gedeelte) van het telefoonverkeer uit te besteden aan een telefoonservice. Bijvoorbeeld met een keuzemenu waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen spoedeisende telefoontjes en overige telefoontjes zoals voor de administratie, leveranciers, etc.
De huisarts en zijn assistente worden daardoor ontlast voor daadwerkelijk medische en spoedeisende telefoontjes. Een telefoonservice inschakelen kan dus wel de telefonische bereikbaarheid verbeteren en kosten voor de huisarts besparen.

There are no comments yet.

Reply